Σύντομη Περιγραφή

Ο Andy Kirk έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μοιραστεί τη γνώση που έχει αποκτήσει από δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως όπως οι Google, Spotify, Telefónica, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CERN κ.α.

Από το 2011 έχει ιδρύσει την εταιρεία Visualising Data (και το αντίστοιχο διεθνώς βραβευμένο website), έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερα από 5.000 στελέχη σε 20 διαφορετικές χώρες. Είναι visiting lecturer στο Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου και συγγραφέας δύο βιβλίων, το τελευταίο εκ των οποίων έχει δημοσιευθεί το 2016 και έχει τίτλο “Visualising Data: A Handbook for Data Driven Design”. Παρέχει επίσης υπηρεσίες οπτικοποίησης δεδομένων στην ποδοσφαιρική ομάδα της Arsenal F.C.