Σύντομη Περιγραφή

Από το 2015 κατέχει τη θέση της eCommerce Manager στην Nestle Hellas S.A.. Η Ευτυχία είναι ένα στέλεχος με εξειδίκευση στο Performance Marketing. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Forest View, όπου κατείχε τη θέση της Performance Marketing Manager, ενώ έχει περάσει και από τη Γαλλική Touaregs, ως Digital Strategist. H Ευτυχία Μπάκα έχει σπουδάσει στο Universite Paris 8 Saint – Denis.