Σύντομη Περιγραφή

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος, της εταιρίας Sunsoft η οποία ιδρύθηκε το 1990 και συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα στον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων. Η Sunsoft διαθέτει πελατολόγιο 3.850+ επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων.