Σύντομη Περιγραφή

Η Κωνσταντίνα Παπαγιαννοπούλου είναι Consumer Data Analyst στο eRetail Audit, μια καινοτόμο υπηρεσία που αναπτύχθηκε από την Convert Group για να μετράει τα online μερίδια αγοράς, με πρώτο κλάδο δραστηριοποίησης τα online φαρμακεία. Το eRetail Audit καταγράφει δεδομένα από όλο το online πολυκαναλικό μονομάτι του καταναλωτή, παρέχοντας καθημερινά πολύτιμα δεδομένα τόσο σε brands καταναλωτικών αγαθών, όσο και σε e-Λιανέμπορους.

H Κωνσταντίνα εργάζεται στην Convert Group από την αρχή της δημιουργίας του eRetail Audit και είναι απόφοιτος του Tμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, με κατευθύνσεις το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, εργάστηκε ως Research Assistant σε projects του ELTRUN, ενώ παρακολουθεί το ​Executive πρόγραμμα Business Analytics & Big Data του ΟΠΑ.