Σύντομη Περιγραφή

Ιδρυτής της e-Business Law, της πρώτης ελληνικής δικηγορικής εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με την Καινοτομία και την Τεχνολογία, διαθέτοντας απόλυτη εξειδίκευση σε ζητήματα Δικαίου Πληροφορικής, Internet και Ψηφιακών Μέσων. Από το 2000, με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Δίκαιο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, του Internet και των Τηλεπικοινωνιών, έως και σήμερα, κατέχει τη θέση της νομικού συμβούλου σε αρκετές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, των Πολυμέσων και της Διαφήμισης. Παράλληλα με την ομάδα της e-Business Law, οργανώνει και διοικεί διεθνείς νομικές ομάδες για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών, σχεδιάζει και υλοποιεί τη νομική στρατηγική νέων ανερχόμενων και καινοτόμων επιχειρήσεων (Start-Ups), επιλύει περίπλοκα νομικά ζητήματα αναφορικά με συγχωνεύσεις, εξαγορές, σχεδιασμό Ομίλων επιχειρήσεων και corporate finance, και παρέχει κρίσιμες νομικές συμβουλές όπως ενδεικτικά σε θέματα προστασίας της καινοτομίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας, των προσωπικών δεδομένων, του καταναλωτή και του χρήστη των ψηφιακών εφαρμογών. Εισηγητής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνεδρία του κλάδου, εκπρόσωπος συνδέσμων Πληροφορικής και Διαφήμισης σε αρμόδιες εποπτικές αρχές και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, guest Ομιλητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και συνεργάτης του ELTRUN.