Πιστοποίηση OMCA™

Η OMCA αποτελεί μια πολύ χρήσιμη πιστοποίηση για στελέχη που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του digital marketing. Είναι ιδανική για marketers που θέλουν να κάνουν στροφή από το παραδοσιακό στο digital marketing και θέλουν να  πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με απώτερο στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης OMCP. Είναι σχεδιασμένη ώστε να πιστοποιήσει θεμελιώδεις γνώσεις σε 8 βασικούς πυλώνες του Digital Marketing. Για να μπορέσει ο υποψήφιος να λάβει μέρος στην διαδικασία εξέτασης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την μελέτη της ύλης της «Digital Marketing Foundation» μέσα από την eLearning πλατφόρμα Simplilearn της Market Motive.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση OMCA επικυρώνει τη γνώση, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στο Digital Marketing και σας διακρίνει επαγγελματικά.

Λίγα Λόγια για την Πιστοποίηση OMCA™

Η OMCA είναι η πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση για επαγγελματίες του Digital Marketing διεθνώς. Αποκτάται κατόπιν ειδικών online εξετάσεων και αποτελεί μία ισχυρή επικύρωση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις πρακτικές του Digital Marketing.

Συγκεκριμένα, πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις επαγγελματιών στους εξής 8 βασικούς πυλώνες του Digital Marketing:

 • Content Marketing
 • Paid Search (PPC)
 • Social Media
 • Web Analytics
 • Conversion Rate Optimization
 • Mobile Marketing
 • E-mail Marketing
 • SEO

H OMCA πιστοποίηση ενδείκνυται για επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο του Digital Marketing και θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, απευθύνεται και σε επαγγελματίες που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και θέλουν να κάνουν Digital στροφή στην καριέρα τους.

Η OMCA πιστοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη και στο ελληνικό digital οικοσύστημα, αποτελώντας ένα ισχυρό «χαρτί» έγκυρης και πιστοποιημένης γνώσης στον κλάδο του ψηφιακού marketing.

Τι μου προσφέρει η πιστοποίηση

O επαγγελματικός χώρος του Digital Marketing εξελίσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και είναι γεμάτος με ευκαιρίες εργασίας για στελέχη που θέλουν να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον κλάδο του Digital Marketing.

H OMCΑ πιστοποίηση είναι απαραίτητη για όποιον επαγγελματία του Digital Marketing επιθυμεί να ξεχωρίσει ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητές του με την πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνώς.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες του Digital Marketing.
 • Σε στελέχη Marketing που επιθυμούν να αποκτήσουν Digital γνώσεις

Προετοιμασία για τις εξετάσεις:

Η μελέτη της ύλης της «Digital Marketing Foundatio» μέσα από την eLearning πλατφόρμα Simplilearn της Market Motive, αποτελεί τον πυλώνα της προετοιμασίας σας για την εξέταση της λήψης της OMCA πιστοποίησης.

Η εξέταση για την πιστοποίηση γίνεται online από τον προσωπικό σας χώρο και το δικό σας Η/Υ. Όλη η διαδικασία επιτηρείται από εξειδικευμένο proctor της OMCA καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η εξέταση γίνεται στις εξής 8 ενότητες:

 • Content Marketing
 • Paid Search (PPC)
 • Social Media
 • Web Analytics
 • Conversion Rate Optimization
 • Mobile Marketing
 • eMail Marketing
 • SEO

Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

 • Προβιβάσιμος βαθμός στην OMCA εξέταση (80% και πάνω)
 • Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 600 ώρες πρακτικής εμπειρίας στον κλάδο του Digital Marketing ή ολοκλήρωση εγκεκριμένου practitioner course.